สีดิสเพิร์สดียังไง ทำไมโรงงานจงสถิตย์ถึงเลือกใช้ ????