คำถามที่พบบ่อย

1. ฉันจะสั่งซื้อสินค้าในเว็บไซต์ taladphapim.com ได้อย่างไร
    คุณสามารถสั่งซื้อสินค้าได้โดยผ่านช่องทางดังนี้
    Facebook : ตลาดผ้าพิมพ์
    เบอร์โทรศัพท์ : 087-363-6776
    LINE : @taladphapim (มี ข้างหน้าด้วยนะคะ) 

2. ฉันจะชำระเงินค่าสินค้าอย่างไร
    คุณสามารถชำระเงินค่าสินค้าผ่านช่องทางการสั่งซื้อ โดยสามารถขอเลขบัญชีโอนเงินผ่านธนาคารกับเซลล์ได้เลย

3. หลังจากที่ฉันชำระเงินค่าสินค้าแล้ว ฉันจะได้รับสินค้าภายในเวลากี่วัน
    ใช้ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าประมาณ 2-3 วันสำหรับเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และประมาณ 4-5 วันสำหรับต่างจังหวัด โดยอาจมีความล่าช้าเกิดขึ้นเนื่องจากขนส่งที่ให้บริการปิดทำการในวันอาทิตย์-วันหยุดนักขัตฤกษ์ เทศกาลวันหยุดยาว หรือ เหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ เพจตลาดผ้าพิมพ์ได้โดยตรง

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More information